Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


teaching:dm1920_cviceni

Cvičení z diskrétní matematiky 2019/20

Na pravé straně této stránky vizte obsah. Silně doporučuji pečlivě vše pročíst.

Při emailové komunikaci se mnou prosím vždy uveďte do předmětu text [DM] nebo pište na email koutecky+dm@iuuk.mff.cuni.cz.

Co se dělalo na cvičení

Domácí úkoly

Užitečné zdroje

Požadavky na zápočet

Zápočet vám udělím, získáte-li celkově 70 bodů. Váš aktuální počet bodů bude uveden v tabulce na konci této stránky. Pozor: z důvodu ochrany osobních údajů nemůžu bez vašeho svolení v tabulce uvádět vaše jméno; proto mi v každém řešení domácí úlohy uveďte i svou přezdívku, pod kterou chcete být v tabulce uvedeni. Pokud přezdívku neuvedete, beru to jako souhlas k uvedení vašeho skutečného jména.

Body lze získávat následujícími způsoby:

 • Řešení úkolů: po každém cvičení budou zadány domácí úkoly za ~5 bodů. (Za typický příklad lze získat 2b, je-li příklad lehký či podúloha většího příkladu, je za 1b. Pokročilé příklady jsou naopak za 3b či víc.) Tyto úkoly budou mít termín (typicky do příštího cvičení), později za ně nezískáte žádné body. Více o vypracovávání domácích úloh
 • Opravování úkolů: pokud jste při odevzdávání řešení domácího úkolu přesvědčeni, že jste úloze skutečně porozuměli a že vaše řešení je opravdu dobré, máte možnost získat navíc pětinásobek bodů tím, že se stanete korektorem pro tuto úlohu. (Např. když se stanete korektorem pro úlohu za 2b, dostanete navíc 10b.) Korektorem se můžete stát max. třikrát za semestr. Více o korektorství
 • Malé písemky: na začátku každého cvičení budete psát krátkou (~10 minut) písemku zejména na osvěžení definic z přednášky (a možná na jejich velmi jednoduché procvičení). Zápočet je možné získat i bez písemek, můžete je brát spíš jako usnadnění/urychlení získání zápočtu.

Další informace

Vypracovávání domácích úloh

 • Úkoly odevzdávejte pouze elektronicky přes OWL a to buď jako prostý text, markdown s matematikou (nejlepší varianta), nebo PDF soubor. PDFko může být vytvořené z prostého textového dokumentu, MS Wordu, LibreOffice Writeru, vysázeno (La)TeXem , nebo to může být i dobře čitelný scan nebo fotka (použijte appku Office Lens (iOS, Android) nebo podobnou, zejména chcete-li ilustrovat řešení obrázkem.)
 • Pokud není řečeno jinak, vyřešením úlohy myslím, že dokážete dané tvrzení.
 • Důkaz musí být korektní, přehledný a srozumitelný.
 • V důkazu smíte používat bez důkazu tvrzení z přednášek.
 • Pokud se začnete ve formulacích zamotávat, zaveďte si značení. Označte objekty nebo kvantity přesnými názvy nebo proměnnými a v textu používejte tyto proměnné, nikoliv ukazovací zájmena. (Je častá chyba, že autor důkazu mluví o a tamté množině a cvičící je v okamžiku ztracen. Proč ne množina $A$ a množina $B$?). V prostém textu dolní index označujte pomocí podtržítka (tzn. $a_1$ je a_1), horní pomocí stříšky ($a^2$ je a^2).
 • Za dobré (korektní, přehledné, srozumitelné) řešení příkladu dostanete plný počet bodů. Pokud něco chybí, ale důkaz obsahuje dobrou myšlenku, nebo pokud je důkaz správný, ale nepřehledný či nesrozumitelný, dostanete přibližně poloviční počet bodů. Pokud úlohu nevyřešíte nebo je důkaz zcela špatně (včetně myšlenky), dostanete 0 bodů.
 • Silně doporučuji naučit se používat základy sazby matematiky pomocí systému LaTeX. Asi jako nejlepší zdroj se mi osvědčila wikikniha o LaTeXu. Nejjednoduší způsob, jak se do toho pustit, je přímo v OWLu (funkce preview) nebo v hackmd.io, kde můžete vidět živý náhled po straně se zdrojem (malá ukázka syntaxe (klikněte na „edit“, abyste viděli kód.)) Případně můžete používat nějaký webový LaTeXový editor (rozchodit LaTeX na vlastním počítači může být oříšek) – např. Overleaf.
 • Při řešení úkolů doporučuji spolupráci, ALE:
  • Vždy doporučuji, abyste příklad nejdřív zkusili vyřešit sami, více se toho naučíte.
  • Přestože jste na úkolu s někým spolupracovali, musíte řešení vypracovat a zformulovat sami. Pokud ve mně vaše řešení vzbudí podezření, že příkladu vlastně nerozumíte, ale řešení jste opsali, a mé podezření se potvrdí, nedostanete žádné body a příště budu do vašich úkolů obzvlášť šťourat (abych si byl jistý, že jste je pochopili).

Korektorství

Pokud jste při odevzdávání řešení domácího úkolu přesvědčeni, že jste úloze skutečně porozuměli a že vaše řešení je opravdu dobré, po odevzdání úlohy mi napište email s předmětem [DM/ADS1/KG1][korektor] název-úlohy (první část podle předmětu, vyberte samozřejmě jen jedno). Já vaše řešení zhodnotím přednostně a pokud bude v pořádku, za opravení řešení vašich kolegů navíc až pětinásobek bodů. Přesný počet bodů je dán vzorcem $r \cdot b/5$, kde $b$ je počet bodů za úlohu a $r$ je počet řešení, které opravíte, tedy např. pokud je úloha za 6 bodů a opravíte ji 10 kolegům, dostanete $10 \cdot 6/5 = 12$ bodů. Korektorem se můžete stát max. třikrát za semestr.

Technicky to bude fungovat tak, že korektorovi zpřístupním danou úlohu v OWL, kde on opravuje a uděluje body, ale já vše taky vidím a můžu případně korigovat :) Korektor si tedy řešení pečlivě přečte a zhodnotí ho. Je toto řešení korektní? Pokud ne, kde udělal autor chybu? Čemu nerozumí a jak mu můžu pomoci – jakou otázkou ho nakopnu správným směrem? Dále – je toto řešení přehledné a srozumitelné? Prospělo by řešení rozdělit do více/méně odstavců? Zavést nějaké značení? Atd. Na základě tohoto zhodnocení pak korektor navrhne bodové ohodnocení. Například:

Řešení je v zásadě správné, ale doporučil bych místo značení A, B, C, … používat indexované značení A_1, A_2, A_3, … Jinak byl důkaz poměrně přehledný.

2b

Já zhodnotím řešení úlohy a korekturu, případně se k oběma vyjádřím a přehodnotím body (ale to se často neděje).

Povinností korektora je opravit všechny přidělené úlohy do týdne od chvíle, kdy se v OWLu objeví.

Body za úkoly

teaching/dm1920_cviceni.txt · Poslední úprava: 2019/12/25 14:50 autor: Martin Koutecky