Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


teaching:kg12021_prednaska

Přednáška z Kombinatoriky a grafů I 2020/21

Přednáším Kombinatoriku a grafy 1 (NDMI011) každé úterý v 10:40.

Pokud máte dotaz, který můžete vznést veřejně, nejlepší prostor je tým v MS Teams. Pokud v něm nejste, napište mi email. Pokud máte soukromý dotaz, napište mi e-mail na adresu koutecky@iuuk.mff.cuni.cz a do předmětu uveďte text [KG1]. Až bude probíhat výuka osobně, jste též vítáni v mé pracovně S326.

Další materiály doplním v průběhu semestru.

datum co se přednášelo [zdroj]
29. 9. Odhady faktoriálu - jednoduchý, lepší pomocí indukce a integrování, zmínka Stirlingovy formule. Odhad $\binom{n}{k}$ jako $n^k$ když $k \ll n$ a dále lepší odhady $\binom{2m}{m}$. [K 2.4-2.5], záznam
6. 10. Náhodné procházky. Úvod do vytvořujících funkcí. [K 10.1-10.2], záznam, slajdy doc. Fialy a Martina Balka.
13. 10. Vytvořující funkce: odvození vzorce pro Fibonacciho a Catalanova čísla. [K 10.3-10.4], úvod do konečných projektivních rovin [K 8.1], záznam, prezentace M. Balka, Fanova rovina (Fiala).
20. 10. Pokračování KPR: každá přímka má $n+1$ bodů a každým bodem prochází $n+1$ přímek a každá KPR má $n^2 + n + 1$ přímek i bodů; dualita; konstrukce KPR z algebraického tělesa [K 8.1-8.2], záznam, slajdy - konstrukce KPR z alg. tělesa (Fiala),
27. 10. Pokračování KPR: dokončení konstrukce KPR z algebraického tělesa [K 8.2] souvislosti navzájem ortogonálních latinských čtverců a KPR [K 8.3], záznam, slajdy - konstrukce KPR z NOLČ (Fiala); Slajdy KPR a NOLČ (Balko)
3. 11. Počítání dvěma způsoby. Spernerova věta o velikosti antiřetězce [K 6.2], grafy bez $C_4$ mohou mít nanejvýš $O(n^{3/2})$ hran [K 6.3], Cayleyho formule pomocí POVYKOSů [K 7.6]. záznam, Fialovy slajdy: Spernerova věta, Rekurence na počet koster v grafu, #koster přes determinanty
10. 11. Toky v sítích [MV 2], Fialovy slajdy: ukázka sítě, F-F algoritmus, cyklení F-F, Slajdy M. Balka, záznam
24. 11 Aplikace toků: Königova věta (v bipartitním grafu platí max párování = min vrcholové pokrytí), Hallova věta (nutná a postačující podmínka pro existenci systému různých reprezentantů neboli párování pokrývající jednu stranu bipartitního grafu), aplikace Hallovy věty (doplňování latinských obdélníků) – dokončení příště. [MV 4], [M1], záznam, ukázka SRR, doplňování latinských obdélníků, slajdy M. Balka
1. 12. Míra souvislosti grafů [MV 3], záznam, slajdy (Balko), konstrukce $t$ cest (Fiala)
8. 12. Konstrukce $2$-souvislých grafů pomocí lepení uší [K 3.8], Úvod do samoopravných kódů [T] záznam, slajdy (Fiala), slajdy (Balko)
15. 12. Základní odhady na $A(n,d)$, lineární kódy [T 3]. záznam
22. 12. Dokončení samoopravných kódů: jak se dekóduje Hammingův kód a že je perfektní. [T 3 + začátek 4]; úvod do Ramseyovy teorie [K 11 – nové vydání], záznam, slajdy (Balko) - kódy, slajdy (Balko) - Ramsey
5. 1. Ramseyovy věty: více barev, $p$-tice, nekonečné grafy. [M 2], záznam

Zkouška

Užitečné zdroje KG1

teaching/kg12021_prednaska.txt · Poslední úprava: 2021/01/08 13:34 autor: Martin Koutecky