Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


teaching:ads11920_prednaska

Přednáška z Algoritmů a datových struktur I 2019/20

Přednáším Diskrétní matematiku (NTIN060) každé úterý v 10:40 v učebně S11.

Pokud se mnou chcete cokoliv probrat, jste vítáni v mé pracovně S326 na Malé Straně. Případně napište e-mail na adresu koutecky+ads1@iuuk.mff.cuni.cz a/nebo uveďte v předmětu text [ADS1].

V druhé paralelce přednáší Jan Hric, přednášku se budeme snažit udržovat synchronní.

datum co se přednášelo [zdroj]
18. 2. Hledání nejbohatšího úseku. Snaha o definici algoritmu. Von Neumannův výpočetní model, Ǒčková notace ($\mathcal{O}, \mathcal{o}, \Omega, \omega$), výpočetní model RAM [L 1.1, 2]
25. 2. Základní grafové algoritmy: prohledávání do šířky (BFS), prohledávání do hloubky (DFS) na neorientovaném grafu, detekce mostů, DFS na orientovaném grafu [L 5.1-5.6]
3. 3. Pokračování DFS: topologické číslování; detekce komponent silné souvislosti v lineárním čase; úvod do nejkratších cest [L 5.7-6.1]
10. 3. Nejkratší cesty: Dijkstrův algoritmus pořádně; obecný relaxační algoritmus; Bellman-Ford umí detekovat záporný cyklus; Floyd-Warshall umí spočítat matici vzdáleností [L 6.1-6.4]
17. 3. Minimální kostry: Jarníkův (Primův, Dijkstrův) algoritmus, Borůvkův algoritmus, Kruskalův algoritmus, keříková struktura Union-Find [L 7.1-7.4], video přednášky, "zápis" z přednášky
24. 3. Stromové datové struktury: binární vyhledávací stromy, AVL-stromy [L 8] video přednášky, zápis z přednášky (OneNote)
31. 3. $(a,b)$-stromy, červeno-černé stromy [L 8]video přednášky, zápis z přednášky (OneNote)
7. 4. rekapitulace LLRB, amortizace, úvod do hešování [L 9.1-9.2; 11.3] video přednášky, zápis z přednášky (OneNote)
14. 4. Hešování s otevřenou adresací, univerzální hešování [L 11.3-11.4], video přednášky, zápis z přednášky (OneNote)
21. 4. Rozděl a panuj - úvod, kuchařková věta, násobení dlouhých čísel [L 10], video z přednášky zápis z přednášky (OneNote)
28. 4. Rozděl a panuj - hledání medánu v lineárním čase; úvod do dynamického programování [L 10.6-10.9, L 12.1-12.2] video z přednášky, zápis z přednášky (OneNote)
5. 5. Dynamické programování - Editační vzdálenost; dolní odhady na třídění; quicksort v průměrném případě video z přednášky, zápis z přednášky (OneNote) [L 12.3, 3.3, 11.2]

Zkouška ADS 1 / 2020

Na zkoušce budou zadány

 1. Dva příklady na algoritmy či datové struktury z přednášky
 2. Dvě úlohy podobné těm ze cvičení

Hodnocení

Na 3 stačí znát definice a algoritmy a nechat se dostrkat k řešení aspoň jedné úlohy (nebo ji vyřešit neefektivně).

Na 2 je potřeba umět řešit úlohy s nápovědou, případně na ně najít méně efektivní algoritmus. Pokud jsme na přednášce o algoritmech vyslovovali nějaká tvrzení, je třeba znát aspoň zhruba jejich znění.

Na 1 je potřeba i rozbor algoritmů (správnost a složitost včetně důkazů tvrzení) a umět řešit úlohy víceméně samostatně (ale nápověda typu “tady se hodí použít vyhledávací strom” je na jedničku stále v pořádku).

Okruhy

Pozor, okruhy níže nepředstavují konkrétní příklady na algoritmy či datové struktury. Je zřejmé, že některé okruhy níže jsou širší a některé užší. Pokud ale budete mít přehled o všech tématech níže, nic na zkoušce by vás nemělo zaskočit.

 • BFS, DFS a jejich klasifikace hran
 • Aplikace DFS: topologické třídění, detekce SSK
 • Dijkstrův algoritmus
 • Bellman-Fordův algoritmus
 • Floyd-Warshallův algoritmus — půltéma
 • Jarníkův algoritmus
 • Borůvkův algoritmus
 • Kruskalův algoritmus + Union-Find pomocí keříků
 • BVS obecně
 • AVL stromy
 • $(a,b)$-stromy
 • Červeno-černé stromy
 • Hešování s přihrádkami
 • Hešování s otevřenou adresací
 • Univerzální hešování
 • Kuchařková věta, rozbor algoritmu rozděl a panuj pomocí stromu rekurze
 • Násobení dlouhých čísel pomocí rozděl a panuj; Strassenův algoritmus (idea)
 • LinearSelect
 • QuickSort v průměrném případě
 • Editační vzdálenost
 • Dolní odhady: binární vyhledávání, třídění v srovnávacím modelu
teaching/ads11920_prednaska.txt · Poslední úprava: 2020/05/26 15:25 autor: Martin Koutecky